Hemsidan uppdaterad
Viktigt vid ägarbyte 2014-02-14 17:41
  Tjörns kommun - (sophantering)
  20140203 elisabeth.hermansson@tjorn.se bekräftat ägarbyte
  Fortum - (el)
  20140211 står Ann-Louise för el
 
 
 
  Trygghansa
  Bekräftelse skickas hem
  Återbetalning försäkringspremie (efter 20140314)
 
 
 
 
 
  20140210 Ralf Svensson, ra.svensson@telia.com bekräftat ägarbyte
  Securitas Direct
  Bekräftelse uppsägning/övertagande, POL står för larm tom 20140313
Anticimex
Extraförsäkring mot skadedjur betalt till och med 2014-06-30 (831kr)
Skatteverket
SKV 379 - Försäljning av småhus
SKV 2105 - K5 - Försäljning av småhus
SKV 2197 - Förbättringsutgifter