Akter från Lantmäteriets (DjVu-format konverterat till pdf) Hemsidan uppdaterad
2014-02-14 17:41
1938-12-12 Akt:14-KLÖ-256 Avstyckning Sammanläggning
1985-12-04 Akt:1419-85/40 Tidigare beteckning O-Klövedal Södra Uppegård 6:14
1994-01-21 Akt:1419-93/53 Fastighetsreglering (sid 15, 26, 31(Utökning av tomt med 263m²))