Hemsidan uppdaterad
2014-02-14 17:41
2011-12-13 Senaste sotningen utförd av Sotningstjänst i Väst AB (Johan Palevik)
2008-06-27 Brandskyddskontroll 1:a, utförd av Ragnar Ericsson, Sotningstjänst i Väst AB
2006-03-03 Sotning sköttes tidigare av Skorstensfejarmästare Hans Palm (Palms sotnings AB)
Det finns ett helt kuvert med sotningsprotokoll från Skorstensfejarmästaren samt tillhörande kvitton (utan anmärkningar)
Genomgång med kamera har gjorts tidigare vilket bör finnas arkiverat hos Skorstensfejarmästaren Hans Palm