Kostnader för Valsäng 6:14 Hemsidan uppdaterad
2014-02-14 17:41
Valsängs Samfällighetsförening GA
Vatten, avlopp och vägunderhåll med årskostnad på 6930kr vilken är betald tom maj 2014.
Elförbrukning
Fortums beräknade årsförbrukning av el är 6387 kWh
Sophantering standardabonnemang + matavfall 2717 kr/år
Brännbart avfall hämtas var 4:e vecka (13 ggr/år)  2187 kr/år
Matavfall hämtas varannan vecka (25 ggr/år) 530 kr/år
I renhållningsabonnemanget ingår fri tillgång till Heås återvinningscentral.
Sotningstjänst i Väst AB
Sotning sker var tredje år och senast utfört 2011-12-13 med kostnaden 354kr
Trygg-Hansa
Försäkring bostadshus, byggnad 2, grundskydd årsavgift, 2080kr (Samtalskontroll 2013-09-25)
Ingår sanering av skadedjur som husbock, råttor och myror i försäkringen.
Anticimex
Extraförsäkring mot skadedjur betalt till och med 2014-06-30 (831kr)
Liknande tjänst ingår i flera försäkringsbolags försäkringar och behövs inte.
Securitas Larm
Möjlighet till övertagande av abonnemang vilket ger lägre försäkringspremie.
Larmet installerades 2011-10-02