Hemsidan uppdaterad
2014-02-14 17:41
Energideklaration utförd 2013-09-12 av Bob Christiansson från K L Projektteknik AB
Boverkets Dekl.id: 562493 Husets energianvändning 40 kWh/m²
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Sok-och-bestall-energideklaration/Bestall-energideklaration/