Från boken "TJÖRNS GAMLA SKOLOR" av Oscar Jonsson Hemsidan uppdaterad
  har sidorna 37,38,45,47 och 51 skannats och beskurits. 2014-02-14 17:41
  I boken finns mycket information och bilder allt från olika beslut, kostnader,
  antal gossar/flickor samt intressant information vilken följer med huset.